Zintegrowany System Zarządzania Pracą w Kancelarii

SymLaw

SymLaw to zintegrowany system, który umożliwia sprawne kierowanie pracą w kancelarii prawnej.

Narzędzie skupia w sobie funkcjonalności, które pozwalają na zarządzanie bazą klientów, rejestrowanie najważniejszych informacji dotyczących prowadzonej sprawy oraz szybkie generowania pism i dokumentów księgowych. W prosty sposób umożliwia kontrolę nad sprawami prowadzonymi przez kancelarię.

SymLaw integruje się z oprogramowaniem klasy ERP, dzięki czemu zyskuje dodatkowe możliwości fakturowania oraz zarządzania kosztami. Gromadzone w systemie dane z latwością można odtworzyć w narzędziach klasy Business Intelligence, co umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących działania kancelarii.

SymLaw jest odpowiedzią na zwiększenie efektywności pracy, obniżenie kosztów oraz automatyzację obiegu dokumentów.

EWIDENCJA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI

 • elektroniczne teczki z załączoną dokumentacją sprawy
 • strony postępowania (powodowie, pozwani, interwenienci, pełnomocnicy) oraz sądy
 • sprawne generowanie pism z szablonów z automatycznym wstawianiem stron postępowań
 • czytelny podział zadań między biurem i zespołem prawnym

KALENDARZ POSTĘPOWAŃ

 • kontrola terminów rozpraw, podpowiedzi adresu, sędziego, sali sądowej i dokładnej godziny rozprawy
 • wyznaczanie prawników na rozprawę
 • generowanie zadań z terminami wysłania pism np. termin odpowiedzi na pozew, rekomendacji ws. ugody, opłat administracyjnych

AUTOMATYCZNE GENEROWANIE FAKTUR NA PODSTAWIE PROWADZONYCH SPRAW

 • elastyczne modele rozliczeniowe, w tym ryczałty, stawki godzinowe, premie success fee, opłaty za prowadzenie sprawy
 • refaktury kosztów zastępstwa procesowego, opłat sądowych, opłaty komornicze itp.
 • automatyczne tworzenie faktur czy not księgowych na podstawie importu wyciągów bankowych

BUSINESS INTELLIGENCE – RAPORTOWANIE STRATEGICZNE

 • rentowność prowadzonych spraw
 • raportowanie obciążenia prawników
 • statystyki spraw w dowolnym ujęciu (np. sprawy karne, majątkowe, komunikacyjne itd.)

KOMENTARZE KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SYSTEMU SYMLAW:

skróciliśmy czas rejestracji sprawy o około 40%, a przygotowywanie pism prawniczych zajmuje teraz 30% mniej czasu

nasz zespół prawny teraz posiada pełną wiedzę na temat prowadzonej sprawy

wyeliminowaliśmy przekroczenia terminów, które zdarzały się w naszej kancelarii, co przełożyło się na wyraźne zwiększenie poziomu zadowolenia naszych klientów

comiesięczne fakturowanie ponad 300 spraw w naszej kancelarii zajmuje obecnie niecałe 2 godziny

jako właściciel kancelarii mam teraz pewność, że monitorujemy przebieg spraw, dochowujemy wszystkich terminów, a na końcu procesu mamy możliwość sprawnego fakturowania i rozliczania naszych klientów

korzystając z SymLaw możemy planować dynamiczne zwiększenie skali działalności

Kontakt

Scroll to Top